Savupiipun korjaus - Valitse oikea savupiipun korjaustapa

 

Vanhan savupiipun korjaus

Savupiipun korjaus voidaan tehdä usealla eri tavalla. Piipun korjaus voidaan tehdä massaamalla, putkittamalla, tai joko kokonaan tai osittain uudelleenmuuraamalla. No mistä sitten tietää, että mikä on se oikea tapa.

Savupiipun korjaus, ja millä tavalla se tehdään, riippuu monesta tekijästä, kuten esimerkiksi onko kyseessä puulämmitys vai öljylämmitys, onko irronneita tai huonosti kiinni olevia tiiliä, onko tiilien saumat päässeet rapistumaan ajan saatossa, vai ovatko ainoastaan savupiipun hormit kuluneet.

Tämä saattaa jo kuulostaa monimutkaiselta, mutta eipä hätää, asia on aika yksinkertainen.

 

Savupiipun korjaus – Vaihtoehdot

 

Hormin massaus on paras savupiipun korjaustapa puulämmityksellä toimiviin kohteisiin

Massaus ei huononna savupiipun vetoa, usein veto jopa paranee. Lisäksi se parantaa piipun lämmönvarauskykyä ja rakennetta. Rakenteen vahvistumisesta johtuen piipun käyttöikä pitenee jopa parhaillaan jopa vuosikymmeniä. Jotta tämä ei jäisi pelkäksi tyhjäksi puheeksi, teemme kaikki savupiipun korjaukseen liittyvät työt 10v. täystakuulla.

 

savupiipun hormin massaus

Kun savupiippua korjataan, hormin sisäpinta tehdään tasaiseksi, niin että laasti tiilien välissä ja tiilien pinnat ovat samalla tasolla. Ajan saatossa savupiipun tiilien saumat alkavat kuitenkin haurastumaan ja laasti tiilien välistä häviää vähän kerrallaan.

Tästä laastin haurastumisesta johtuen tiilien väleihin syntyy kuoppia ja koloja. Nämä kuopat ja kolot tekevät hormin sisäpinnasta epätasaisen, mikä huonontaa savupiipun vetoa, heikentää piipun rakennetta ja sen paloturvallisuutta.

Savupiipun korjauksessa lasketaan massaukseen kehitetty ilmapallo piipun päästä hormin pohjalle, jonka jälkeen ilmapallo täytetään. Tämän jälkeen piipun päästä aletaan laskemaan hormisaneerauslaastia ilmapallon päälle, samalla vetäen ilmapalloa ylös.

Tällä menetelmällä ilmapallo työntää ja puristaa hormisaneerausmassan tiilien väleihin syntyneisiin koloihin ja rakoihin. Lopputuloksena on sileä ja tasainen pinta. Tämän lisäksi hormin kulmat pyöristyvät, mikä myös parantaa ilman ja savun virtausta. Sekä tiilien saumoihin ja kulmiin kiinnittyvä laasti vahvistaa piipun rakennetta.

Lue lisää hormin massauksesta täältä

 

Savupiipun korjauksista hormin putkitus on paras vaihtoehto öljylämmityksellä toimiviin kohteisiin

Vaikka massausmenetelmässä on paljon etuja, ei sitä kuitenkaan välttämättä kannata käyttää savupiipun korjaamiseen, joihin on kytketty öljypoltin. Tämän päivän öljypolttimot ovat erittäin energiatehokkaita ja tästä johtuen polttolämpötila on alhainen, jolloin myös savukaasujen lämpötila on alhainen.

Savukaasujen alhaisesta lämpötilasta johtuen hormin sisäpintaan alkaa kondensoitumaan kosteutta, mikä imeytyy ajan kanssa piipun rakenteisiin, ja se mikä ei kerkeä imeytyä hormin seinämiin valuu piipun pohjalle ja imeytyy sieltä kautta piipun rakenteisiin.

Ajan kanssa kosteus puskee piipun läpi rakennuksen rakenteisiin, jolloin rakennus altistuu kosteus vaurioille ja homeongelmille. Tämän lisäksi kostea piippu saattaa jopa haljeta kovalla pakkasella.

 

Savupiipun öljykattilaan liitetty hormi korjattu putkittamalla

Öljykattilan hormiin asennettu putki viedään piipunhatun läpi.

Kun hormin putkitus tehdään, lasketaan savupiipun päästä, joko taipuisa tai jäykkä (suora) hapon kestävä teräsputki hormin sisälle, jossa se yhdistetään hormiliitoksella öljykattilaan. Savupiipun korjauksessa putkitus ei itsessään poista tätä veden kondensoitumisongelmaa, mutta nyt sitä pystytään hallitsemaan.

Putken alapäähän asennetaan kondensiokeräinkuppi, johon kaikki putken sisäpintaan kondensoituva vesi valuu. Kondensiokeräimestä vesi johdetaan ulos pienen putken avulla.

Kondensiokeräin asennettu

Kondensiokeräin asennettu hormin sisälle asennetun putken alapäähän

Jos hormi on kuitenkin todella huonossa kunnossa, voidaan savupiipun rakennetta vahvistaa ensin massaamalla hormi, jonka jälkeen se putkitetaan. Tämä nostaa luonnollisesti kustannuksia, ja tällaisissa tapauksissa saattaakin olla järkevää harkita savupiipun, tai sen osan uudelleen muuraamista.

Lue lisää hormin putkituksesta täältä

 

Savupiipun korjaus uudelleen muuraamalla, joko kokonaan tai osittain, on paras vaihtoehto jos savupiippu on erittäin huonossa kunnossa

Kuten yllä totesimme, ajan saatossa savupiipun tiilien välissä oleva laasti haurastuu ja alkaa syöpymään pikkuhiljaa. Kun aikaa kuluu tarpeeksi, alkaa savupiipun korjaus olemaan paikoillaan.

Teemme savupiipun korjauksen 10. vuoden takuulla.

Mitä enemmän piipun rakenne heikkenee, sitä suurempi riski, että tiilet alkavat irtoilemaan, halkeamia alkaa syntymään ja piippu alkaa vuotamaan. Kun piippu alkaa vuotamaan, eli toisin sanoen kuumat savukaasut pääsevät esim. tiilien väliin syntyneestä raoista ulos savupiipusta, on tulipalon riski suuri.

Savupiippuja ei onneksi tarvitse kovin usein muurata, mutta näitäkin tapauksia on jonkin verran. Hormien massaus tukkii kaikki vuotokohdat ja usein vahvistaa piippua riittävästi. Näin vältytään kalliimmalta uudelleenmuuraukselta.

Mutta jos piippu on kuitenkin päässyt niin huonoon kuntoon, että sitä ei enää massaamalla pystytä korjaamaan, on uudelleen muuraus ainoa vaihtoehto.

Useimmissa tapauksissa onneksi riittää pelkän vesikaton yläpuolisen osan uudelleen muuraaminen. Vesikaton yläpuolinen osa piipusta altistuu sääolosuhteille, kuten vesisade ja pakkanen. Sääolosuhteille altistuminen haurastuttaa vesikaton yläpuolella olevien tiilien välissä olevan laastin nopeammin.

Joskus on myös tapauksia, joissa rakennuksen perusteet tai muut rakenteet ovat liikkuneet niin paljon, että savupiippu on haljennut. Tällaisissa tapauksissa täytyy savupiipun korjaus suunnitella huolella. Kannattaa miettiä, onko esim. mahdollista, että rakennuksen rakenteet liikkuvat vielä tulevaisuudessa. Pahimmassa tapauksessa koko piipun muuraaminen saattaa olla ainut vaihtoehto.

Tällaisissa tapauksissa kannattaa aina kysyä neuvoa joko nuohoojalta, tai savupiippujen korjaukseen erikoistuneelta yritykseltä.

Lue lisää savupiipun korjausmuurauksesta täältä

 Savupiipun korjaus vaatii usein useamman kuin yhden korjausmenetelmän käyttöä.

Tästä tällaisena extreme-esimerkkinä vanha omakotitalo, jossa on takka olohuoneessa, puukiuas ja öljylämmitys. Tästä voimme päätellä, että savupiipussa on kolme hormia, yksi takalle, yksi kiukaalle ja yksi öljylämmityskattilalle.

Oletetaan tässä esimerkissä, että kaikki kolme hormia vaatii kunnostusta ja savupiipun katon yläpuolinen osa on jo niin huonossa kunnossa, että tiilet alkavat irtoilemaan.

Tässä tapauksessa takan ja kiukaan hormit korjattaisiin massaamalla, öljykattilan hormi putkittamalla ja savupiipun katon yläpuolinen osa muurattaisiin uudelleen.

Näillä toimenpiteillä saataisiin piippu varmasti turvalliseen lämmityskuntoon.

 

 

Teemme kaikki turvallisen savupiipun korjaustyöt 10v. takuulla. Takuu sisältää työt ja materiaalit.

 

Selvitämme yhdessä todellisen korjaustarpeen savupiipullesi ja annamme sinulle tarjouksen savupiippusi korjauksesta järkevään hintaan, josta näet hinnan erittelyn, ja kuvauksen tarvittavista korjaustoimenpiteistä.

 

Turvallisia lämmityshetkiä 🙂

T: KSHS:n tiimi