Asiakaspalvelu ratkaisi

Asiakaspalvelu oli hyvää, joka oli ratkaiseva tekijä sille että homma tehtiin.